Buod ng kabanata 16-20

Kabanata 16-Muling Pagtataksil

Pagkalabas nina Don Juan at Leonora sa loob ng balon, ikinuwento nila ang mga pangyayari. Dahil sa sobrang pagkainggit, nag-isip si Don Pedro ng isang masamang plano laban kay Don Juan. Nakalimutan ni Leonora ang kanyang sing-sing sa loob ng balon at pumunta muli si Don Juan sa loob ng balon para kunin ito. Habang bumababa si Don Juan, pinutol ni Don Pedro and lubid at nahulog si Don Juan sa ilalim ng balon. Ipinadala ni Leonora and kanyang lobo para gamutin si Don Juan. Sa ibabaw ng balon, sinabi ni Don Pedro kay Leonora, “Kalimutan mo na si Don Juan at mahalin mo na lamang ako”. Pero ayaw ni Leonora kaya binuhat siya ni Don Pedro patungong Berbanya.

Tayutay– Saknong 683- Si Leonora’y walang kibo, dugo niya’y kumukulo, lason sa dibdib at puso, kay Don Pedrong panunuyo

Ito ay pagmamalabis kasi kumukulo ang dugo sa katawan ni Donya Maria. Ibig sabihin nito na sobrang siyang galit kay Don Pedro sa pagtaksil niya ni Don Juan

Ibong Adarna asks

1. Bakit muli na- inggit si Don Pedro kay Don Juan?

2. Bakit nagalit si Leonora kay Don Pedro?

3. Bakit bumalik sa balon si Don Juan?

Kabanata 17-Hanggang Kailan?

Sa mga panahong lumipas, lalong naging malungkot si Haring Fernando. Gusto niyang makita at mayakap si Don Juan

, ang kanyang bunsong anak. Tinanong ni Haring Fernando sina Don Pedro at Don Diego kung ano ang natagpuan nila sa kabundukan. Sinabi nila na hindi nila nakita si Don Juan at ang nakita nila ay ang dalawang prinsesa na iniligtas nila mula sa higante at serpyente na nasa loob ng balon. Itinanong ni don pedro kung pwede ba silang makasal ni Leonora pero ayaw ni Leonora dahil may pangako siya sa namatay niyang ina na hindi muna siya mag-aasawa sa loob ng pitong taon. Ikinasal naman si Don Diego at Donya Juana kung saan nagdiwang ang palasyo sa loob ng siyam na araw. Habang may kasiyahan sa Berbanya, nagdurusa naman si Don Juan sa Berbanya.

Tayutay-Saknong 712- Binendisyunang puspos mga anak niyang irog, at ang sabi: “O sa diyos, pasalamat kayong lubos”

Ito ay isang panawagan kasi kinakausap niya ang diyos. Dinadasal siya sa kanya dahil pinagpasalamatan niya ang diyos sa lahat ng biyaya binigay sa kanila.

Ibong Adarna asks

1.Bakit ayaw muna ni Donya Leonora na maikasal kay Don Pedro?

2. Bakit lumubha muli ang karamdaman ng amang hari?

3. Bakit nagkaroon ng siyam na araw ng kasiyahan sa Berbanya?

Kabanata 18- Muling Paghahanap, Muling Pagtatagpo

Nakita ng lobo si Don Juan na puro sugat at ang buto niya ay bali-bali. Para gumaling si Don Juan, kumuha ang lobo ng tubig galing sa Ilog H

Herdan. Gumaling si Don Juan sa tulong ng lobo at lumabas sila ng balon. Habang naglalakbay si Don Juan, napagod at nakatulog. Nakita siya ng ibong adarna at nagising si Don Juan dahil sa kanta ng ibon. Ikinuwento ng ibon ang ginawa ni Don Pedro at Don Diego sa kanya. Sinabi din ng ibon na dapat na niyang kalimutan si Leonora at pumunta siya sa Reyno de los Cristales at hinapin niya ang isang babaeng nagngangalang Maria Blanca.

Tayutay-Saknong 741-Sa laki ng katuwaan, ang Lobo ay nilapitan, niyakap at pinagyamang, parang batang minamahal

Ito ay isang pagtutulad kasi inihahambing ang lobo at batang minamahal. Sa saknong ito, niyakap at pinagyamang ni Don Juan  na parang isang bata na mahal.

Ibong Adarna asks

1. Paano gumaling si Don Juan?

2.Ano ang ikinuwento ko kay Don Juan?

3. Bakit sabi ko kay Don Juan na puntahan ang Reyno de Los Cristales?

Kabanata 19- Ang ganti sa Mapagkumbaba

Sobrang nalungkot si Leonora dahil hindi pa rin dumadating si Don Juan. Hiniling niya na buhay pa si Don Juan. Samantala nahihirapan si Don Juan na hanapin and Reyno de los Cristales. Gutom na gutom si don juan dahil naglalakbay na siya ng tatlong taon. May nakita ni Don Juan ng isang matanda at humingi siya ng pagkain. Binigyan siya ng matanda ng i

isang maitim na tinapay na may bukbok, pulut pukyutan at tubig. Dahil sa pagkagutom, naubos ni Don Juan ang kadiring pagkain nagpasalamt si Don Juan sa kabaitan ng matanda. Itinanaong niya sa matanda kung saan makikita ang Reyno de los Cristales. Sinabi ng matanda na hindi niya alam pero sinabi niya kay Don Juan na pumunta siya sa ikapitong bundok at makikita niya ng isang ermitanyo. Ipinadala ng matanda ang isang pirasong tela para ipakita sa susunod na ermitanyo.

Tayutay– Saknong 791- Kaya lamang di mapatay, yaring mahina kong buhay,ay pananggol kong matibay, ang pagsinta mong dalisay

Ito ay isang pagwawangis kasi tinatulad ang pananggol at ang pagsinta. Sa saknong ito, hindi sumusuko si Leonora at naghihintay pa siya sa kanyang mahal.

Ibong Adarna asks

1.Sino ang nakatulong kay Don Juan upang makarating siya sa Reynos de los Cristales.

2. Bakit nalulungkot si Leonora? May pag-asa pa siya na babalik si Don Juan?

3.  Ano ang kinain ni Don Juan na ibinigay sa kanya?

Kabanata 20- Magpakailanman pa man

Sa kwarto ni Leonora pumasok si Don Pedro at hiniling na kalimutan na nito si Don Juan. Sinabi niyang hindi siya pakakasal kay Don Pedro sa loob ng pitong taon at hihintayin niya nag pagbabalik ni Don Juan.

Tayutay- Saknong 855- Ako’y paalam na muna, minamahal kong Leonora, hihintin ko ang araw tang, bibihis sa ating dusa

Ito ay isang pagsasatao dahil nagbibihis ang araw. Diba tao lang ang pwedeng bibihis. Sa saknong ito, sinabi ni Don Pedro na maghihintay siya sa araw na magpapakasal na sila para matapos na ang kanilang problema.

Ibong Adarna asks

1.Paano ipinakita ni Leonora na mahal talaga niya si Don Juan?

2. Si Don Pedro ba matigas ang ulo sa kabanata nito?

3. Ilang taon muli ang paghihintay ni Leonora kay Don Juan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: